Kernthema's in de methodologie
Titel
Kernthema's in de methodologie
Subtitel
Op weg naar beter onderzoek
Prijs
€ 37,99
ISBN
9789462985384
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
400
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm

Recensies en Artikelen

Wie onderzoek wil doen, praktisch of wetenschappelijk, moet weten welk doel wordt nagestreefd en hoe dat doel te bereiken. Daarvoor is kennis van de methodologie onontbeerlijk, helaas een verwaarloosd kennisgebied. Verschurens nieuwste boek Kernthema's in de methodologie vult die leemte gelukkig op. Hij wijst onderzoekers op heldere wijze de juiste weg. Onontbeerlijk.

Prof.dr.dr. R.W.M. Giard, emeritus hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid, Erasmus Universiteit Rotterdam

Piet Verschuren

Kernthema's in de methodologie

Op weg naar beter onderzoek

Anno 2017 staat het sociaalwetenschappelijk onderzoek onder druk. Er zijn twijfels over de vooruitgang die het boekt en over de kwaliteit van de resultaten. Achtergronden hiervan zijn niet alleen publicatiedruk en belangenverstrengeling van wetenschappers. Ook is sprake van een afgenomen belang van de onderzoeksmethodologie. En ten derde is hier sprake van een extreem lastig en complex onderzoeksobject. Zonder kennis van hierbij optredende versto-rende mechanismen heeft de onderzoeker geen schijn van kans op rubuste, valide en bruikbare onderzoeksresultaten.

Een ander gevolg van verwaarlozing van de onderzoeksmethodologie is het negeren van essentiële vraagstukken, zoals: hoe bewaren onderzoekers een precair evenwicht tussen betrokkenheid en distantie? Wat inspireert hen of zou hen moeten inspireren? Is mainstream kwantitatief onderzoek wel zo sterk als wordt voorgewend? Wat is de betekenis van 'heelheid' van het object van onderzoek? Hoe leren we studenten onder-zoeken?
Op dit soort vragen, en op de complexiteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt in deze studie een antwoord gezocht.
Auteur

Piet Verschuren

Piet Verschuren is emeritus-hoogleraar in de onderzoeksmethodologie. Hij publiceert onder andere over: (a) de methodologie van praktijkgericht onderzoek, van probleemstelling en van onderzoeksontwerp, (b) de kwaliteit en waardering van sociaalwetenschappelijk onderzoek en (c) het onderwijs in onderzoekscompetenties en de opleiding tot onderzoeker.

Gerelateerde boeken