Kernthema's in de methodologie
Titel
Kernthema's in de methodologie
Subtitel
Op weg naar beter onderzoek
Prijs
€ 37,99
ISBN
9789462985384
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
400
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
Introductie De auteur, een methodologenwandel Deel I. Wat, waarom en hoe we onderzoeken 1 Onderzoek met een extern doel 1.1. Handelingsproblemen in soorten en maten 1.2. Soort probleemanalyse per probleemtype 1.3. Drie modellen van praktijkgericht onderzoek 1.4. Hoe uit deze modellen te kiezen? 1.5. Verwarrende namen en praktijken 1.6. Een eigen status en methodologie 2 Diagnose als fundament van verandering 2.1. Diagnose complexer dan gedacht 2.2. Causale modellering als hulpmiddel 2.3. Vuistregels die niet kloppen 2.4. Keuze van een oplossingsrichting 2.5. Drie typen diagnostisch onderzoek 2.6. Diagnose multivariaat gezien 3 Observatie: archetype van onderzoek 3.1. Waarneming in sociale disciplines 3.2. Waarneming per onderzoeksdomein 3.3. Zwakte van het stellen van vragen 3.4 Waarom twee ogen en één mond 3.5. Observatie kost veel tijd 3.6. Zonder training geen betrouwbaarheid 4 Wat onderzoekers bezielt 4.1. Samenleving als inspiratiebron 4.2. Wetenschapsfilosofie als kompas 4.3. Theorie als voedingsbodem 4.4. Implicaties voor het onderwijs Deel II. Strategieën maken het kennisproduct 5 Hoe sterk is kwantitatief onderzoek 5.1 Meetfouten vergezellen een survey 5.2. Zeven vereisten voor causaal bewijs 5.3. Weerbarstige empirische bewijsvoering 5.4. Strategieën voor causaal onderzoek 5.5. Verschillen staan niet voor veranderingen 5.6. No response verwoestend voor resultaten 5.7. Waarom dan nog een survey? 6 Causale modellering van de werkelijkheid 6.1. Correlatie en causaliteit 6.2. Nomothetische verklaring 6.3. Verklaring versus beheersing 6.4. Pad- versus sd-modellen 6.5. And never the twain shall meet 7 Spel met zicht op menselijk gedrag 7.1. Gaming als exploratief experiment 7.2. Gaming als modellering van de werkelijkheid 7.3. Gaming als vorm van participatief onderzoek 7.4. Sterkten en kansen 7.5. Beperkingen en bedreigingen 8 Case study als onderzoeksstrategie 8.1. Gevalsstudie; valse of eigen identiteit? 8.2. De valkuil van reductionisme 8.3. Holisme als kenmerk en uitdaging 8.4. De case study herbeschouwd 9 Onderzoeken; from scratch of geleid? 9.1. De onderzoeker gestuurd 9.2. Zoeken naar de bekende weg 9.3. Waarom een onderzoek sturing geven 9.4. Waarom de onderzoeker vrijlaten Deel III. Onderzoekers vakmanschap 10 Probleemstelling: van volzin tot methodiek 10.1. Methodologie in warrige evolutie 10.2. Het zwarte gat van onderzoek 10.3. Helder wat en waarom van onderzoek 10.4. Een vlotte uitvoering van onderzoek 10.5. Zinvolle onderzoeksresultaten 11 Openheid betrachten en distantie bewaren 11.1. Transparantie waarvan 11.2. Waarom openheid belangrijk 11.3. Hoe een onderzoek werkelijk verloopt 11.4. Tussen ontvankelijkheid en distantie 12 Argumenteren in de wetenschap 12.1. Klassieke argumentatieleer ontoereikend 12.2. Wanneer en hoeveel argumenteren 12.3. Argumentatieobjecten, -gronden en -doelen 12.4. Twee modellen van argumentatie 12.5. Implicaties voor het onderwijs 13 Wetenschapsfilosofie: franje of frame 13.1. De praktijk van onderzoek 13.2. Heeft methodologie invloed? 13.3. Wetenschapsfilosofie in de praktijk 13.4. Implicaties voor het onderwijs 14 Hoe studenten (niet) leren onderzoeken 14.1. Methodeonderwijs deficiënt en achterhaald 14.2. Academisch vakmanschap 14.3. Omstreden primaat van de rede 14.4. Vier fasen van leren onderzoeken 14.5. Een voorbeeldcurriculum Referenties Register

Recensies en Artikelen

Wie onderzoek wil doen, praktisch of wetenschappelijk, moet weten welk doel wordt nagestreefd en hoe dat doel te bereiken. Daarvoor is kennis van de methodologie onontbeerlijk, helaas een verwaarloosd kennisgebied. Verschurens nieuwste boek Kernthema's in de methodologie vult die leemte gelukkig op. Hij wijst onderzoekers op heldere wijze de juiste weg. Onontbeerlijk.

Prof.dr.dr. R.W.M. Giard, emeritus hoogleraar methodologie en aansprakelijkheid, Erasmus Universiteit Rotterdam

Piet Verschuren

Kernthema's in de methodologie

Op weg naar beter onderzoek

Anno 2017 staat het sociaalwetenschappelijk onderzoek onder druk. Er zijn twijfels over de vooruitgang die het boekt en over de kwaliteit van de resultaten. Achtergronden hiervan zijn niet alleen publicatiedruk en belangenverstrengeling van wetenschappers. Ook is sprake van een afgenomen belang van de onderzoeksmethodologie. En ten derde is hier sprake van een extreem lastig en complex onderzoeksobject. Zonder kennis van hierbij optredende versto-rende mechanismen heeft de onderzoeker geen schijn van kans op rubuste, valide en bruikbare onderzoeksresultaten.

Een ander gevolg van verwaarlozing van de onderzoeksmethodologie is het negeren van essentiële vraagstukken, zoals: hoe bewaren onderzoekers een precair evenwicht tussen betrokkenheid en distantie? Wat inspireert hen of zou hen moeten inspireren? Is mainstream kwantitatief onderzoek wel zo sterk als wordt voorgewend? Wat is de betekenis van 'heelheid' van het object van onderzoek? Hoe leren we studenten onder-zoeken?
Op dit soort vragen, en op de complexiteit van sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt in deze studie een antwoord gezocht.
Auteur

Piet Verschuren

Piet Verschuren is emeritus-hoogleraar in de onderzoeksmethodologie. Hij publiceert onder andere over: (a) de methodologie van praktijkgericht onderzoek, van probleemstelling en van onderzoeksontwerp, (b) de kwaliteit en waardering van sociaalwetenschappelijk onderzoek en (c) het onderwijs in onderzoekscompetenties en de opleiding tot onderzoeker.

Gerelateerde boeken