Formele semantiek
Titel
Formele semantiek
Subtitel
Een inleiding in de formele analyse van betekenis
Prijs
€ 29,99
ISBN
9789089647139
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
128
Taal
Nederlands
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Inhoudsopgave
Toon inhoudsopgaveVerberg inhoudsopgave
1. Betekenis 1.1. Wat is betekenis? 1.2. Sinn en Bedeutung van zinnen 1.2.1. Waarheidswaarde en waarheidsvoorwaarde 1.2.2. De correspondentietheorie van de waarheid 1.3. Compositionaliteit 1.4. Oefeningen 2. Syntaxis en semantiek van de logica 2.1. Inleiding 2.2. Propositionele logica 2.2.1. Basisvocabularium en syntaxis 2.2.2. Semantiek 2.2.3. Oefeningen 2.3. Intermezzo: verzamelingenleer 2.4. Predicatenlogica 2.4.1. Basisvocabularium en syntaxis 2.4.2. De semantiek van eenplaatsige predicaten 2.4.3. De semantiek van twee- en meerplaatsige predicaten 2.4.4. De semantiek van kwantificatie 2.4.5. Het probleem van existential import 2.4.6. Oefeningen 3. Syntaxis en semantiek van natuurlijke taal 3.1. Zinnen 3.2. Werelden en tijden 4. Functies en Types 4.1. Functies 4.1.1. De interne structuur van VP 4.1.2. Eigenschappen van functies 4.1.3. Functionele applicatie 4.1.4. De semantische analyse van intransitieve zinnen 4.1.5. De functiedenotatie van transitieve werkwoorden 4.1.6. De semantische analyse van (di)transitieve zinnen 4.1.7. Oefeningen 4.2. Types 4.2.1. Een nieuw formalisme 4.2.2. Individuele concepten 4.2.3. Type-gestuurde interpretatie en onwelgevormdheid 4.3. Uitbreidingen 4.3.1. ?-conversie 4.3.2. Hogere-ordelogica?s 4.4. Oefeningen 4.5. Adjectieven en functionele applicatie 4.6. Adjuncten 5. Gegeneraliseerde kwantoren 5.1. Inleiding 5.2. Problemen met NP-denotaties 5.2.1. Kwantoren 5.2.2. Kwantoren in de predicatenlogica 5.2.3. Hogere-ordekwantoren 5.3. De oplossing: gegeneraliseerde kwantoren 5.4. Gegeneraliseerde kwantoren en zinnen 5.5. De interne structuur van generaliseerde kwantoren 5.6. Zinsdenotaties en eigennamen 5.7. Hogere-ordekwantoren 5.8. Oefeningen 6. Bibliografie
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 27,99

Guido Vanden Wyngaerd, Jeroen Van Craenenbroeck

Formele semantiek

Een inleiding in de formele analyse van betekenis

Formele semantiek biedt een heldere en toegankelijke inleiding in het domein van de formele semantiek. Het maakt de lezer vertrouwd met een geformaliseerde benadering van betekenis in natuurlijke taal. Het uitgangspunt daarbij vormt het zogenaamde compositionaliteitsbeginsel, dat stelt dat de betekenis van een zin opgebouwd is uit de betekenissen van de woorden van die zin, en zijn syntactische structuur.

Het eerste deel van het boek introduceert de propositielogica en de predicatenlogica. Deze twee takken van de logica vormen historisch gezien de basis voor de moderne formele semantiek en veel van de begrippen van de semantiek zijn terug te voeren op hun logische voorgangers.

Het tweede deel bouwt een theorie op over betekenis in natuurlijke taal. Daarbij komen onder meer de volgende thema's aan bod: lambda-conversie, functionele applicatie, semantische types en gegeneraliseerde kwantoren.

Formele semantiek bevat talrijke oefeningen die de lezer/ student uitnodigen om actief mee te denken en de voorgestelde theorieën te oefenen.
€ 29,99
+ Bestel dit boek
Auteurs

Guido Vanden Wyngaerd

Guido Vanden Wyngaerd is hoofddocent algemene taalwetenschap en Engelse taalkunde aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar de interactie van de syntaxis en de semantiek.

Jeroen Van Craenenbroeck

Jeroen Van Craenenbroeck is hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar de interactie tussen syntaxis en morfologie.

Gerelateerde boeken