Joseph Soeters

b>Joseph Soeters is hoofd van de vakgroep management, organisatie en defensie-economie aan de Nederlandse Defensie Academie en hoogleraar organisatie-sociologie aan de Universiteit Tilburg.

Boeken