Sander Bais

Sander Bais is emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het Santa Fe Institute for Complexity in de VS. Bij AUP verschenen eerder van zijn hand De natuurwetten, Keerpunten en Kwanta, kwinkslagen en kwakzalvers.