Ten strijde tegen het verval
Title
Ten strijde tegen het verval
Subtitle
Cultuurkritiek in diachroon en internationaal perspectief
Price
€ 29,99
ISBN
9789463728966
Format
Paperback
Number of pages
316
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Een rijkdom aan stemmen en vormen, plaatsen en tijden. Nieuwe perspectieven op de cultuurkritiek. (Floris Meens) Een tweestrijd om de tijd? Cultuurkritiek en beschavingsapologie in dialoog. (Theo Jung) ‘Zo verkrijg je wat je in deze wereld wenst en ook in de andere wereld: grote beloningen’. Voorbeelden van cultuurkritiek in Azië. (Paul van der Velde) ‘Dat ben jij’. Hindoeïstische levensbeschouwing als cultuurkritiek in de literatuur van Johan Andreas dèr Mouw. (Evelyne Shamier) Klanken van verval. Cultuurkritiek in het Nederlandstalige debat over de toekomst van de klassieke muziek, ca. 1890-1930. (Floris Meens) De laatste trends: modekritiek in Nederland. (Anneke Smelik & Rosanne de Goffau) #RhodesMustFall en de erfenis van het Europees imperialisme. (Rosemarie Buikema) Een kapotte caravan naast de spoorbaan. Cultuurkritiek in hedendaagse Nederlandse poëzie. (Piet Gerbrandy) Vies en toch ontzettend lekker: identiteitspolitiek en het Eurovisiesongfestival. (Martijn Stevens) Al spelenderwijze. Plezier als kritisch vertoog over vrouwelijkheid en leeftijd bij de Red Hat Society. (Samira van Bohemen) Bibliografie Index
Also available as
eBook PDF - € 29,99

Floris Meens (ed.)

Ten strijde tegen het verval

Cultuurkritiek in diachroon en internationaal perspectief

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Crisis-, doem- en eindtijddenken zijn weer ‘in’ en de cultuurkritiek zit in de lift. Cultuurkritiek is echter geen nieuw fenomeen en de bestudering daarvan is dat evenmin. Deze bundel verheldert hoe verschillende disciplines het begrip definiëren en benaderen. Historici beargumenteren dat de menselijke verwachtingen en ervaringen gedurende de achttiende eeuw uiteen begonnen te lopen als gevolg van het seculiere denken en van een veranderende geschied- en tijdopvatting. Het daaruit voortvloeiende gevoel van onbehagen vormde een belangrijke aanzet tot de kritische reflectie op de aard, de waarde en de ontwikkeling van de cultuur.

Terwijl de historiografie tot nu toe vooral gericht was op de teksten van geprivilegieerde, witte, westerse mannen, zien cultuurwetenschappers, antropologen en sociologen de cultuurkritiek als een noemer voor globaal voorkomende tekstuele én niet-tekstuele praktijken. Deze bundel analyseert een grote variëteit aan cultuurkritische stemmen in heden en verleden, die gerelateerd zijn aan verschillende werelddelen.
€ 29,99
+ Order this book
Editor

Floris Meens

Floris Meens is universitair docent Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar de geschiedenis van sociale relaties, emoties, muziek, reizen en cultuurkritiek.