Een kwestie van vertrouwen
Title
Een kwestie van vertrouwen
Subtitle
Werking en versterking van collectieve weerbaarheid in achterstandsbuurten
Price
€ 43,99
ISBN
9789085550693
Format
Paperback
Number of pages
252
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Een kwestie van vertrouwen

Werking en versterking van collectieve weerbaarheid in achterstandsbuurten

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Nederland kent vele tientallen buurten waarvan de bewoners onvoldoende in staat zijn om zich te weer te stellen tegen aantasting van leefbaarheid en veiligheid. Met een veelheid van interventies wordt geprobeerd daarin verbetering te brengen, maar onduidelijk is of die aanpak werkt. Dit boek geeft een realistische evaluatie van interventies die door gemeenten, woningbouwcorporaties en politie worden gebruikt om de weerbaarheid van bewoners te vergroten en de leefbaarheid en veiligheid in buurten te verbeteren. Zo wordt duidelijk welke van die interventies veelbelovend zijn.