De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland
Title
De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland
Price
€ 43,99
ISBN
9789085550068
Format
Paperback
Number of pages
293
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Edwin van Rooyen

De Europeanisering van belangengroepen en politieke partijen in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In de periode 1990-2000 is de Europese Unie veranderd van een te negeren internationale omgeving, in een bestuurslaag waar niemand meer omheen kan. Wat heeft deze verandering teweeggebracht bij belangengroepen en politieke partijen? Hoe en in hoeverre hebben zij zich aan de EU aangepast, in organisatorische en strategische zin? Het is van groot belang hier kennis van te hebben, omdat belangengroepen en politieke partijen de cruciale verbindende schakels zijn tussen burger en (Europese) overheid. Het in 2005 gehouden referendum over het Grondwettelijk Verdrag heeft geleerd dat de relatie tussen ‘Europa’ en zijn burgers niet zonder problemen is.
Author

Edwin van Rooyen

Edwin van Rooyen is universitair onderzoeker aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen en universitair docent Europese Unie Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.