Mobirise Web Site Builder
Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving

Thuis 
Het drama van een sentimentele samenleving

Jan Willem Duyvendak

€ 19,99
Paperback
Ca. 224 pagina’s
NUR 740/754 – Mens en maatscahppij/Politicologie
13,5 x 21 cm
Oktober 2017
Omslag: Klaas Wijnberg
ISBN 978 94 6298 765 4
e-ISBN 978 90 4853 936 9 (epub)

In Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving gaat Jan Willem Duyvendak in op verschillende aspecten van ons thuisgevoel. 

Hij betoogt dat veel van onze conflicten, frustraties én het populistische ressentiment voortkomen uit de gedachte dat we een recht hebben op thuisgevoel. Door de politisering en de grenzeloze populariteit van ‘thuis’ raken we echter alleen maar verder van huis.

 

Thuis is in de mode. We zien het in de media, waar Ikea-reclames en romantische speelfilms ons eraan herinneren dat er geen plek is zoals thuis, we lezen het in de pamfletten van politieke partijen, die stellen dat ‘iedereen zich thuis moet voelen in Nederland’, en we zien het om ons heen: iedereen probeert zich een thuis te maken, in huis, in de wijk, in de stad en in de natie. En de politiek steunt burgers daar nadrukkelijk bij. Burgers moeten integreren, elkaar ontmoeten en zich verbonden voelen en identificeren met buurt, stad en land. Thuisvoelen is niet vrijblijvend, thuisvoelen is noodzakelijk en moet. 

 

De afgelopen jaren zijn we geobsedeerd geraakt door ‘thuis’. Zeker, thuisgevoel is voor iedereen van belang, zowel voor eigenheimers 

als voor ‘kosmopolieten’. Maar realiseren we ons dat thuisgevoel 

niet alleen een insluitende maar óók een exclusieve emotie is? 

Dat thuisgevoel in de politiek al snel leidt tot marginalisatie en uitsluiting van nieuwkomers?

 

Ook in het alledaagse leven speelt onze obsessie met thuis. Nederlanders willen per se thuis bevallen en thuis sterven. We willen ons thuis voelen in ons eigen lichaam, en zolang mogelijk thuis blijven wonen, ook als we daartoe misschien niet meer zo goed in staat zijn. Tehuizen, instellingen en professionals leggen het al snel af tegen ons thuis-sentiment. Soms met onbedoelde, onwenselijke gevolgen.

 

» Veel van onze conflicten en frustraties komen voort uit de gedachte dat we recht hebben op thuisgevoel
» Door de populariteit van ‘thuis’ raken we alleen maar verder van huis

 

Jan Willem Duyvendak 

Jan Willem Duyvendak is faculteitshoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn werk richt hij zich onder andere op de sociologie van emoties en burgerschap.

Deel deze uitgave