De kleine filosoof
Commissioning Editor:
Rixt Runia
Keywords:
filosofie, kinderen, basisschool, filosoferen

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn volop bezig met de ontwikkeling van vaardigheden en met het verwerven van kennis. Ook vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, onderzoeken, analyseren, dialogiseren en waarderen zijn belangrijk. En juist die vaardigheden ontwikkelen kinderen bij filosoferen.

Filosoferen sluit bijzonder goed aan bij het basisonderwijs, omdat denken en nadenken over alledaagse en niet-alledaagse zaken aan bod komen. Filosoferen sluit wat betreft onderwerpen en vaardigheden vooral aan bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, maar is vanzelfsprekend ook van groot nut voor andere vaardigheden, zoals taal- en spreekvaardigheid.

De lessen in deze twee boeken vormen een mooie basis om te filosoferen met kinderen in de groepen 3 t/m 8.

Please switch to the Dutch version of our website for the full Dutch description.
€ 27,00
Please switch to the Dutch version of our website for the full Dutch description.
€ 16,95
Please switch to the Dutch version of our website for the full Dutch description.
€ 16,95