Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie


Lid worden

WIlt u het MAB steunen bij het publiceren van hoogwaardige artikelen over accountancy, bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden? Wordt dan lid: stuur een email naar abonnementen@aup.nl en voor € 90 incl. btw (particulieren) ontvangt u zes maal per jaar het MAB thuis!

Aims & Scope

De redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) stelt zich tot doel lezers te informeren over theoretische en praktische aspecten van, en ontwikkelingen binnen de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. Daarbij richt zij zich op de op wetenschappelijk niveau opgeleide accountants, controllers en bedrijfseconomen, alsmede op diegenen die door andere opleidingen of beroepsuitoefening professionele belangstelling hebben voor de behandelde onderwerpen,

De door auteurs geleverde bijdragen kunnen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie, en omvatten voornamelijk artikelen. Daarnaast kunnen worden opgenomen columns, boekbesprekingen en reacties van lezers.

Een artikel bestaat uit maximaal 5.000 woorden (= ca. 10 pag.). Voor artikelen geldt dat zij moeten voldoen aan de normen die aan een goed MAB-artikel moeten worden gesteld: relevant, heldere structuur, referentie aan literatuur, inbedding in bestaande opvattingen/theorieën en goede leesbaarheid, ook voor niet-wetenschappers. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd.

De artikelen zijn onderverdeeld in zeven verschillende rubrieken, namelijk: accountantscontrole, externe verslaggeving, management accounting, bestuurlijke informatievoorziening, financieel management, management en organisatie, overige onderwerpen. De redactie streeft er naar in elk nummer van het MAB een artikel van elke rubriek op te nemen.

Auteurs uit zowel Nederland en België kunnen contact opnemen met de redactie. Het MAB is een peer-reviewed VABB (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand) SHW-erkend tijdschrift met bijdragen in het Nederlands en het Engels.  

Peer-review

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie gebruikt dubbel-blind peerreview.

Open Access policy

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie biedt onmiddellijk Open Access voor alle artikelen, zonder kosten voor auteurs of lezers, en hoopt daarmee een nuttige bijdrage te bieden aan de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. De kosten voor publicatie worden gedragen door de sponsoren en leden van dit tijdschrift. MAB wordt gepubliceerd in Gold Open Access met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Artikelen

De artikelen kunt u hier raadplegen.  Alle artikelen in het MAB zijn Open Access en gratis beschikbaar voor alle lezers.

Voor auteurs

U kunt uw manuscript indienen via de MAB Online. Hier staan ook de uitgebreide auteursinstructies.

Frequentie

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie verschijnt zes keer per jaar en wordt uitgegeven door de Stichting MAB  in samenwerking met Amsterdam University Press.

ISSN (print): 0924-6304

eISSN (online): nader te bepalen

Open access

MAB wordt gepubliceerd in Gold Open Access met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Hoofdredacteur

Dr. Chris D. Knoops,  Erasmus universiteit Rotterdam (kernredactie)

Accountantscontrole

Prof. Dr. Roger Dassen, Vrije Universiteit Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Peter Eimers, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Anna Gold, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Patrick Klijnsmit, Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. Barbara Majoor, Nyenrode Business Universiteit Amsterdam (kernredactie)
Dr. Niels van Nieuw Amerongen, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Externe verslaggeving

Prof. Dr. Arjan Brouwer, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Willem Buijink, Universiteit Tilburg (kernredactie)
Prof. Dr. Ralph ter Hoeven, Rijksuniversiteit Groningen (kernredactie)
Prof. Dr. Henk Langendijk, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Prof. Dr. Erik Roelofsen, Rotterdam School of Management
Prof. Dr. Ruud Vergoossen, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen (kernredactie)
Prof. Dr. Frans van der Wel, Vrije Universiteit Amsterdam

Bestuurlijke informatievoorziening

Dr. Rogier Deumes, Universiteit Maastricht
Prof. Dr. Jim Emanuels, Rijksuniversiteit Groningen (kernredactie)
Prof. Dr. Oscar Van Leeuwen, Vrije Universiteit Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Ing. Abbas Shahim, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Arco van de Ven, Universiteit van Tilburg
Prof. Dr. Philip Wallage, Vrije Universiteit Amsterdam (kernredactie)

Management Accounting

Prof. dr. Michael Corbey, Universiteit van Tilburg
Prof. Dr.  Tom Groot, Vrije Universiteit Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. Ivo De Loo, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Prof. Dr. Jeltje van der Meer, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Ed Vosselman, Radboud Universiteit Nijmegen (kernredactie)

Financiering

Prof. Dr. Arnoud Boot, Universiteit van Amsterdam (kernredactie)
Prof. Dr. André Dorsman, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Piet Duffhues, Universiteit van Tilburg (emeritaat)
Dr. Henk von Eije, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Abe de Jong, Rotterdam School of Management
Prof. Dr. Ir. Herbert Rijken, Vrije Universiteit Amsterdam

Organisatie en Management

Prof. Dr. Paul Jansen, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Ard-Pieter de Man, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Jaap Paauwe, Universiteit van Tilburg
Prof. Dr. Henk Volberda, Rotterdam School of Management (kernredactie)

Overige vakgebieden

Prof. Mr. Adriaan Dorresteijn, Universiteit Utrecht
Dr. Janny Hoekstra, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Mr. Gerard Kampschoër, Universiteit van Amsterdam

REDACTIESECRETARIAAT

De Boer Management Support
Erna de Boer
Postbus 8075
9702 KB Groningen

Verklaring omtrent Publication Ethics & Malpractice

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

CrossRef

Artikelen in dit tijdschrift hebben Digital Object Identifiers (DOI) die zijn geregistreerd bij CrossRef. Een DOI is een unieke cijferreeks die een gepubliceerd artikel identificeert en bevat een link die leidt naar actuele informatie over dit artikel.