Taal en Tongval


Back Issues ©

Jaargang 2008

pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - DE PERSISTENTIE VAN HET NEGATIEPARTIKEL IN VERSCHILLENDE
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - TWEE DERTIENDE-EEUWSE MIDDELNEDERLANDSE
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - Van de redactie
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - VARIATIE IN NEDERLANDSE LANGE-AFSTANDSRELATIEVEN
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - VARIËTEITENKEUZE IN DE WESTHOEK
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - WERKWOORDVORMEN IN DE ZUIDELIJKE
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - ZICH STABILISERENDE GRAMMATICALE KENMERKEN IN
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - IN MEMORIAM ANTONIUS ANGELUS WEIJNEN
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - BOEKBESPREKINGEN
pdf bestand  Jrg 2008 vol 60 - BOEKBESPREKINGEN 2

 Themanummers 2008

pdf bestand  Jrg 2008 themanr 21 - DE WISSELWERKING TUSSEN SPONTANE PALATALISATIE,
pdf bestand  Jrg 2008 themanr 21 - DE KRACHT VAN DISAMBIGUERING
pdf bestand  Jrg 2008 themanr 21 - DELETIE VAN HET BEPAALD LIDWOORD IN HET
pdf bestand  Jrg 2008 themanr 21 - EEN FONOLOGISCHE ANALYSE VAN DE MAASTRICHTSE
pdf bestand  Jrg 2008 themanr 21 - VAN HET CENTRUM VAN DE LINGUÏSTIEK NAAR DE

Jaargang 2007

pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - 17 GS IN HET STANDAARDNEDERLANDS
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - AN AGGREGATE ANALYSIS OF PRONUNCIATION IN
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - DE DIALECTOMETRISCHE INDELING VAN OVERIJSSEL
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - DE PLAATSNAAM LIEKERT (= LIEDEKERKE)
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - HET BELGISCHE TAALCONFLICT IN DE RAND ROND BRUSSEL
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - IK ZIE HEM MORGEN (TE) KOMEN.
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - KUNNEN DIACHROON
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - MEDEDELING AAN ONZE ABONNEES
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - OVER RIJNLANDS-LIMBURGSE TOONACCENTEN
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - THEORIE, EMPIRIE EN SUBJECTVERDUBBELING EEN ANTWOORD
pdf bestand  Jrg. 2007 vol 59 - Boekbesprekingen

 Themanummers 2007

pdf bestand  Jrg 2007 themanr 20 - DE STRUCTUUR VAN LEXICALE ONZEKERHEID
pdf bestand  Jrg 2007 themanr 20 - DIALECTGEBIEDEN IN BRABANT. GEOGRAFISCHE
pdf bestand  Jrg 2007 themanr 20 - LEXICALE DIALECTOMETRIE OP BASIS VAN HET WOORDENBOEK
pdf bestand  Jrg 2007 themanr 20 - LEXICALE VARIATIE EN TAALTHEORIE DE ROL VAN
pdf bestand  Jrg 2007 themanr 20 - REGIONALE EN HISTORISCHE WOORDENBOEKEN VAN
pdf bestand  Jrg 2007 themanr 20 - SEMANTIC MAPS VOOR VOGELNAMEN IN BRABANTSE

Jaargang 2006

pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - DE HISTORISCHE WORTELS VAN VOLGORDEVARIATIE IN HET
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - DE OORSPRONG VAN GHE- ALS NEGATIEF-POLAIR ELEMENT
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - DE PALATALISERING EN VELARISERING VAN CORONALE
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - DER ORTSPUNKT ZWOLLE IMATLAS SPÄTMITTELALTERLICHER
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - IN MEMORIAM HENDRIK ENTJES
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - IN MEMORIAM JO DAAN
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - IV2 IN HET MIDDELNEDERLANDS, IPI IN HET FRIES
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - KLANKSYSTEEM EN PROSODIE IN HET BELGISCH-LIMBURGS
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - NEUHOCHDEUTSCHE UND NEUNIEDERLÄNDISCHE
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - PALING SS. MET PAAL- OF MET PAD-
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - RIDDERS EN HEILIGEN IN TIJD EN RUIMTE
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - T-DELETIE IN HASPENGOUW
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - VARIATIE IN NEGATIE
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - TRANSCRIPTIE EN DIFFUSIE. HET WARE BEELD VAN DE
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - VEERTIENDE-EEUWSE VARIATIE IN SK-SPELLINGEN
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - VERSCHERPING VAN FRICATIEVEN IN DE
pdf bestand  Jrg 2006 vol 58 - BOEKBESPREKINGEN

Themanummers 2006

pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - ABSTRACTS
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - BIBLIOGRAFIE VAN A.(C.M.)TON GOEMAN
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - DE JE-WERKWOORDEN IN DE FRIESE DIALECTEN VAN HET
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - DE TONOLOGIE VAN ONBEKLEMTOONDE
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - EEN HISTORISCH-MORFOLOGISCHE DATABASE
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - EEN PLAATS VOOR TIJD IN HET MIDDENVELD
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - GEOGRAFISCHE DIFFERENTIATIE VAN DE ADJECTIVISCHE BUIGINGSALTERNANTIE
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - HET MORFOLOGISCHE LANDSCHAP
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - MANNELIJKE PERSOONSNAMEN IN HET BRUSSELS VLAAMS
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - NOMINA OP R EN HUN MEERVOUDEN
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - T-DELETIE IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - UITWENDIGE SYNTAXIS VAN VOEGWOORDVERVOEGING
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - UWZ ÂDE FRIEZNE TONGE DE HALBERTSMAS JONGES EN
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - VAN ABBEGEASTERKEATTING NAAR ZANSTERPIJPJE.
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - VOEGWOORDVERVOEGING
pdf bestand  Jrg 2006 themanr 19 - VORM EN CATEGORIE

Jaargang 2005

pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - AANSPREEKVORMEN IN HET GRENSGEBIED VAN ZEEUWSVLAANDEREN
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - GRENSDIALECTOLOGIE TUSSEN ARNHEM EN AKEN
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - DE DIALECTENQUÊTE VAN COQUEBERT
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - DIALECT OP DE GRENS VAN TWEE TALEN
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - DIALECTVERANDERING GRENSOVERSCHRIJDEND BEKEKEN
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - INFINITIVALE V2 IN HET MIDDELDRENTS
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - OF EN ALS IN COMPARATIEF
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - VDW-BERICHTEN
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - VERSTERKTE VOEGWOORDEN IN HET VLAAMS
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - VOEGWOORD NA VRAAGWOORD
pdf bestand  Jrg. 2005 vol 57 - DIALECTGRENZEN, TAALGRENZEN EN STAATSGRENZEN
pdf bestand  Jrg. 2005 vol 57 - GRENZDIALEKTOLOGIE ZWISCHEN EMMERICH UND EMDEN
pdf bestand  Jrg. 2005 vol 57 - WOORD VOORAF
pdf bestand  Jrg 2005 vol 57 - BOEKBESPREKING

Themanummers 2005

pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - BOEKBESPREKING
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - DE FONOLOGISCHE ATLAS VAN DE
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - DE MORFOLOGISCHE ATLAS VAN DE NEDERLANDSE
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - DE SYNTACTISCHE ATLAS VAN DE NEDERLANDSE DIALECTEN
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - EEN \'SPECIAL\' OVER DIALECTATLASSEN
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - FUTURE VENUES OF RESEARCH
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - KENMERKECONOMIE IN DE GTRP-DATABASE
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - MEERVOUDEN IN NEDERLANDSE DIALECTEN
pdf bestand  Jrg 2005 themanr 18 - OVER DE S(T)AND VAN DE DIALECTSYNTAXIS

Jaargang 2004

pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - BARGOENS EEN TAAL MET VELE NAMEN
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - EEN DERTIENDE-EEUWS MIDDELNEDERLANDS DOCUMENT VAN
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - KOLBLOEMEN, BLOEDPATERS EN MANEBLADEN VERSUS
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - NOGMAALS MIDDELVLAAMS SC, SCH, SG
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - PROEFSCHRIFTEN, SCRIPTIES EN VERHANDELINGEN IN
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - STEMASSIMILATIE IN DE VEENKOLONIËN
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - TAALKEUZE IN VLAAMSE STADSKANSELARIJEN IN DE
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - VAN DE REDACTIE
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - VERDUBBELING VAN SUBJECTPRONOMINA IN DE ZUIDNEDERLANDSE
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - VICTOR DELECOURT DE COLUMBUS VAN HET LIMBURGS
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - ZEGGEN K-IK DA(T) ZÔ
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - BOEKBESPREKINGEN
pdf bestand  Jrg 2004 vol 56 - BOEKBESPREKING

Themanummers 2004

pdf bestand  Jrg 2004 themanr 17 - DE GOOISE R WIE ZIET ER WAT IN EN WAAROM
pdf bestand  Jrg 2004 themanr 17 - EENE GHEHEETEN ZWARTE MINE BI DEN ROODEN HOND
pdf bestand  Jrg 2004 themanr 17 - HOE TALIG IS GROEPSIDENTITEIT
pdf bestand  Jrg 2004 themanr 17 - INLEIDING
pdf bestand  Jrg 2004 themanr 17 - LIMBURGERS WORDEN NEDERLANDERS
pdf bestand  Jrg 2004 themanr 17 - MAROKKAANSE JONGENS EN HET ANTWERPS DIALECT
pdf bestand  Jrg 2004 themanr 17 - TAAL EN IDENTITEIT

Jaargang 2003

pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Bretels
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Conditioneel al (2)
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - De zinsbouw in het vroege Middelnederlands.
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Drie woorden uit de Kalenberger riettelerstaal
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Fries in Holland in de 17e eeuw
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Imperatieven in de verleden tijd
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - kroade, wheelbarrow, kruiwagen -
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Procope van de h-
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Secundaire verwerving van fonologische elementen
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Volgordevariatie en herinterpretatie
pdf bestand  Jrg 2003 vol 55 - Boekbesprekingen

Themanummers 2002-2003

pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Aspectueel zichse in het Maastrichts dialect
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Conditioneel al
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Congruentie en lokaliteit in de Nederlandse dialecten
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - De benefactiefconstructie in de
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - De studie van de Nederlandse en Friese
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - De verbale hendiadys als pseudocoördinatie
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Dialectsyntaxis in bloei
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Een Oost-Vlaamse Driedubbele Negatie
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Het syntactische gedrag van het Middelnederlandse
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Mededeling van de Redactie
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Pronominale substitutie na voorzetsel
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Read om ´e holle en andere A^P^DP-verbindingen
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Variatie in de morfosyntaxis van één
pdf bestand  Jrg 2002-2003 thema 15&16 - Zo vreemd een groep

Jaargang 2002

pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Akoestische kenmerken van de Nederlandse klinkers in
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Een vidimus van 1292 en enkele verwante teksten
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Boekbesprekingen
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Protestantse klinkers, patriottische medeklinkers en
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Publicaties over plantnamen in Nederland,
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Roermond
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Twee dertiende-eeuwse Middelnederlandse documenten
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Vervlakking op de West-Vlaamse dialectkaart.
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Volksgeneeskunde in bloemnamen
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Vroegmiddelnederlands greieren
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - WGm i en u vóór r in Zuid-Limburg
pdf bestand  Jrg 2002 vol 54 - Boekbesprekingen (2)

Themanummers 2002

Zie jaargang 2003

Jaargang 2001

PDF bestand  Jrg 2001 vol 53 - Brabantse etnozoölogische termen in semantisch
PDF bestand  Jrg 2001 vol 53 - De enquête als materiaalverzamelingsmethode
PDF bestand  Jrg 2001 vol 53 - Dialect op een eiland
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Een paar beschouwingen over het IPP-effect
PDF bestand  Jrg 2001 vol 53 - Etymologische invallen
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Het Vlaamse stigma.
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - In memoriam André Stevens
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - In memoriam Prof.dr. Cecile Tavernier-Vereecken
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Leerkrachten Nederlands en het andere deel van het taalgebied
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Meertaligheid op school vanzelfsprekendheid of
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Over een bokkesprong van de r, een mannelijke eend
PDF bestand  Jrg 2001 vol 53 - Taal en Tongval. Tijdschrift voor Taalvariatie
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Wat is een streektaal
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Boekbesprekingen 1
pdf bestand  Jrg 2001 vol 53 - Boekbesprekingen 1

Themanummers 2001 

pdf bestand  Jrg 2001 themanr 14 - Apocope en insertie van -n na sjwa in de zuidelijke
pdf bestand  Jrg 2001 themanr 14 - De slot-n in het Brussels, of de stabiliteit van een
pdf bestand  Jrg 2001 themanr 14 - De variabiliteit van de n in het Nederlands
pdf bestand  Jrg 2001 themanr 14 - Morfologische Condities op n-behoud en n-deletie in
pdf bestand  Jrg 2001 themanr 14 - Nasaal of sjwa of allebei.
pdf bestand  Jrg 2001 themanr 14 - Sprekertypologie met betrekking tot de realisering van