Pedagogiek


2010:

 

pdf bestand  Vol. 30 nr. 3 -  Gesloten jeugdzorg voor adolescenten met ernstige gedragsproblemen
pdf bestand  Vol. 30 nr. 3 - We moeten praten, Ontwikkeling van ouder-kind communicatie en delinquentie
pdf bestand  Vol. 30 nr. 3 - Oratie, Opvoeden in de multi-etnische stad
pdf bestand  Vol. 30 nr. 3 - boekbespreking - Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs

 

pdf bestand  Vol. 30 nr. 2 - Dilemma’s van burgerschapsvorming in het protestants christelijk basisonderwijs, de keuze van kinderliteratuur
pdf bestand  Vol. 30 nr. 2 - Groepsfunctioneren in de kinderopvang, een conceptueel kader
pdf bestand  Vol. 30 nr. 2 - Waar bemoei jij je mee? Privacyschending als gevolg van monitoring door ouders
pdf bestand  Vol. 30 nr. 2 - Openbare les ‘Systematisch én Flexibel

 

pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - Kiezen om normaal te zijn
pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - Wat betekent jong-zijn vandaag?
pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - De Straten-Generaal van Rotterdam
pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - Netwerken van jongeren als nieuwe leeromgevingen
pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - Hoe word je een democratische burger?
pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - De groei van jongeren naar democratisch burgerschap en de verschillen naar onderwijstype
pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - boekbespreking - Commonsense Methods for Children with Special Educational Needs
pdf bestand  Vol. 30 nr. 1 - boekbespreking - Wat een mooite. Hoogtij in het kinderboek in acht portretten.

 

2009:

 

pdf bestand  Vol. 29 nr. 3 - Het combineren van interne en externe evaluatie in een kwaliteitszorgsysteem
pdf bestand  Vol. 29 nr. 3 - School in de Marge
pdf bestand  Vol. 29 nr. 3 - Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd
pdf bestand  Vol. 29 nr. 3 - Heruitgave, 'Het tweede jaar van De Arend'
pdf bestand

 Vol. 29 nr. 3 - De betekenis van veranderingen in gezinnen die hebben deelgenomen aan het Home-Start programma

 

 

pdf bestand  Vol. 29 nr. 2 - Mag ik even met je praten?
pdf bestand  Vol. 29 nr. 2 - In de leer bij Seneca
pdf bestand  Vol. 29 nr. 2 - Het onmeetbare handelen
pdf bestand  Vol. 29 nr. 2 - Burgerschapsvorming, duurzaamheid en natuurwetenschappelijk onderwijs
pdf bestand  Vol. 29 nr. 2 - Reactie vanuit de praktijk op het themanummer 'Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding'
pdf bestand  Vol. 29 nr. 2 - boekbespreking - De lichtheid van het opvoeden
pdf bestand  Vol. 29 nr. 2 -  boekbespreking - Protocollaire behandeling van kinderen met psychische problemen

 

 

 

pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - Inleiding op het themanummer 'Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding'
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - Opvoeding en seksuele ontwikkeling van adolescenten
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - Seksualiteit in de kinderopvang
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - Seksuele vorming en de persoonlijkheid van de leraar
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - Seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 -  Seks tussen volwassenen en kinderen – wat is daar mis mee?
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - boekbespreking - Disability History. A Foucauldian perspective
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - boekbespreking -  Cultuur en lichaam. Een cultuurpsychologisch perspectief op patronen in gedrag
pdf bestand  Vol. 29 nr. 1 - boekbespreking - De kopse kant van Nijmegen
pdf bestand

 Vol. 29 nr. 1 - Robert Didden boekbespreking, Autisme in orthopedagogisch perspectief

 

2008:

 

pdf bestand  Vol. 28 nr.3 - Begeleiden van gesprekken in de klas over problemen met etnisch gemengd samenleven
pdf bestand  Vol. 28 nr. 3 - Veranderende opvattingen over kinderen in ziekenhuizen [1940-1970]
pdf bestand  Vol. 28 nr. 3 - De invloed van Karl Ernst Nipkow in de Nederlandse godsdienstpedagogiek
pdf bestand  Vol. 28 nr. 3 - De commissie Dijsselbloem en de ideologie van het wat en het hoe
pdf bestand  Vol. 28 nr. 3 -  Reactie op het stuk van Levering
pdf bestand  Vol. 28 nr. 3 - boekbespreking -  Opvoeden, wat kun je?
pdf bestand  Vol. 28 nr. 3 - boekbespreking - Het verlangen naar opvoeding

 

pdf bestand  Vol. 28 nr. 2 - De rol van gelijkheid in muziekvoorkeuren in vriendschapsformatie en vriendschapsverbreking
pdf bestand  Vol. 28 nr. 2 - Herstelmogelijkheden voor verwaarloosde geadopteerde kinderen[vraagteken]
pdf bestand  Vol. 28 nr. 2 - Hoe Ger Snik zich in zijn bijdrage aan de discussie over pedagogische taakverdeling van zijn gesprekspartners vervreemdt
pdf bestand  Vol. 28 nr. 2 - Het nieuwe denken over onderwijs
pdf bestand  Vol 28 nr. 2 - boekbespreking - Women in Science. A social and cultural history
pdf bestand  Vol. 28 nr. 2- boekbespreking - Diversiteit op de pabo
pdf bestand  Vol. 28 nr. 2 - boekbespreking - Kritik der Pädagogik. Der Sinn der Erziehung

 

pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - De moskee als partner in het onderwijs[vraagteken]
pdf bestand  Vol. 28 nr.1 - Moskee An Nour
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - Over de betekenis van vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk moskee en staat
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - Integreren is identiteit inleveren
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - Integratie? Een pleidooi voor een alternatieve cultuurvisie
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - Verschil in mensbeeld
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - boekbespreking - Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk[1500-2000]
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1- boekbespreking - Universitaire vormingsidealen
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - boekbespreking - Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future
pdf bestand  Vol. 28 nr. 1 - boekbespreking - Researching RE Teacher

 

2007:

 

pdf bestand  Vol. 27 nr. 3 Is een ramp een ramp?
pdf bestand  Vol. 27 nr. 3 - De houding jegens klasgenoten, etnisch gekleurd?
pdf bestand  Vol. 27 nr. 3 - Scholieren over Kindermishandeling
pdf bestand  Vol. 27 nr. 3 - De Vragenlijst Voorbij, Schets van Onderzoek naar Kindermishandeling
pdf bestand  Vol. 27 nr. 3 - Onderzoek, beleid, praktijk pleidooi voor gescheiden verantwoordelijkheden geïllustreerd aan de hand van de casus kwaliteit kinderopvang
pdf bestand  Vol. 27 nr. 3 - boekbespreking - Micha de Winter, Thomas Schillemans & Rienk Janssens (red.), Opvoeding in democratie.
pdf bestand  Vol. 27 nr. 3 - boekbespreking - Annemiek Harder, Erik Knorth & Tjalling Zandberg, Residentiële jeugdzorg in beeld

 

pdf bestand  Vol. 27 nr. 2 - Voorbij het Nieuwe Leren
pdf bestand  Vol. 27 nr. 2 - De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaçao
pdf bestand  Vol. 27 nr. 2 - De kwaliteitsbepalende aspecten van zelfevaluaties door scholen
pdf bestand  Vol. 27 nr. 2 - Zoals de ouden zongen?
pdf bestand  Vol. 27 nr. 2 - Kindermishandeling in Nederland
pdf bestand  Vol. 27 nr. 2 - boekbespreking - Gezondheidsraad, Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis
pdf bestand  Vol. 27 nr. 2 - boekbespreking - Gezondheidsraad, BMR-vaccinatie en autisme

 

pdf bestand  Vol. 27 nr. 1 - Tbs, nog wat meer stof tot nadenken
pdf bestand  Vol. 27 nr. 1 - Tussen droom en daad, de toekomst van het filosofieonderwijs in de Vlaamse middelbarescholen
pdf bestand  Vol. 27 nr. 1 -  Crimineel gedrag van ouders en kinderen
pdf bestand  Vol. 27 nr. 1 - De rechten van kinderen en de verdeling van pedagogische taken en verantwoordelijkheden tussen ouders en professionals
pdf bestand  Vol. 27 nr. 1 Algemeen methodische voorwaarden voor effectiviteit en de effectiviteitspotentie van NL'se antipestprogramma’s voor het primair onderwijs
pdf bestand  Vol. 27 nr. 1- boekbespreking - Gehechtheidstrategieën van zeer problematische jongeren. Onderzoek, diagnostiek en methodiek
pdf bestand  Vol. 27 nr. 1 - boekbespreking - Genes and behavior, Nature-nurture interplay explained.
pdf bestand  Vol. 27 nr. 1 - boekbespreking - Zonde van de tijd. Zeven opstellen over opvoeding.

 

2006:

 

pdf bestand  Vol. 26 nr. 3 - Tbs opvoeding zonder einde?
pdf bestand

 Vol. 26 nr. 3 - Een hernieuwde evaluatie van de Terbeschikkingstelling

pdf bestand  Vol. 26 nr. 3 - ‘Evidence based practise’ in de tbs Maatschappelijke aspiraties versus empirische realiteit
pdf bestand  Vol. 26 nr. 3 -  Psychotische patiënten in de TBS
pdf bestand  Vol. 26 nr. 3 - Van stoornis naar delict
pdf bestand  Vol. 26 nr. 3 - Gedragsstoornissen, Een forensischpsychiatrische beschouwing

 

pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - Forum - Een recht, een averechts? De rol van klachtrecht bij ernstige conflicten tussen internaatsjongeren en groepsleiders of stafleden
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - Dadelijk kookt hij over lijk een melksoep, De representatie van hyperactiviteit in vrouwenmagazines en praktijktijdschriften voor leerkrachten [1965 tot heden]
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - Islam en gender bij Marokkaanse jongeren in Nederland
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - De ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn in de eerste weken van het formele leesonderwijs
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - Opvoedstijlen, ouderlijk alchoholgebruik en alcoholgebruik van adolescenten, een longitudinale studie
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - Genen en omgeving bij gehechtheid Relevantie van de gedragsgenetica voor de pedagogiek
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - Open brief aan Leonie le Sage
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - Aandacht voor de gewetensontwikkeling, waarom ook al weer? Een reactie op Rinks open brief
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - boekbespreking - Anton Dôsen, Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap.
pdf bestand  Vol. 26 nr. 2 - boekbespreking - Nina Biehal, Working with adolescents. Supporting families, preventing breakdown

 

pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - Forum - De wereld na Savanna en Rowena. De toekomst van de jeugdzorg
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - Competentiegericht leren, een brandende kwestie
pdf bestand

 Vol. 26 nr. 1 - Het ‘nieuwe leren', oplossing of nieuw probleem?

pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - Loopbaanbegeleiding in de beroepskolom
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - Authentiek en zelfgestuurd leren in het mbo
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - De brede school, kenmerken, verwachtingen en mogelijkheden
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 Het geweten van jeugdige delinquenten, negeren of behandelen[vraagteken]
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - Gedreven scepticisme Heytingiaanse opvoedingsfilosofie
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Tamar Fischer, Parental divorce, conflict and resources
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Christopher Hall, Stef Slembrouck & Srikant Sarangi, Language Practices in Social Work
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Marjolein Distelbrink, Paul Geense & Trees Pels (red.), Diversiteit in vaderschap. Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in Nederland
pdf bestand  Vol. 26 nr. 1 - boekbespreking - Ido Weijers (red.), Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten, sleutelteksten uit het internationale debat

 

2005:

 

pdf bestand  Vol. 25 nr. 4 Mededeling van de redactie
pdf bestand  Vol. 25 nr. 4 - Forum - Morgen zal het anders zijn, een antropologische kijk op onderwijs
pdf bestand  Vol. 25 nr. 4 -  Criteria voor kwaliteit van kinderopvang
pdf bestand  Vol. 25 nr. 4 - Het beeld van de jeugd als criminaliteits- en veiligheidsprobleem
pdf bestand  Vol. 25 nr. 4 - De totstandkoming van de adviezen voortgezet onderwijs
pdf bestand  Vol. 25 nr. 4 - Protestantse sprookjes? De Toveracademie en het (orthodox-)protestantisme
pdf bestand  Vol. 25 nr. 4 -  boekbespreking - Van zulke vrienden moet het vak het hebben

 

pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - Forum - De toveracademie - Boeken vol magie
pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - Pedagogische professionaliteit in de kinderopvang, een genderkwestie
pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - Effectiviteit van Intensieve Pedagogische Thuishulp, Een meta-analyse
pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - Opvoeden is een kunst
pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking - Jan Dirk van der Ploeg, Behandeling van gedragsproblemen
pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking -  Daniël Lechner, Bildung macht frei. Humanistische en realistische vorming in Duitsland
pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking - Dirk Willem Postma, Because we are Human
pdf bestand  Vol. 25 nr. 3 - boekbespreking - Arianne Baggerman & Rudolf Dekker, Kind van de toekomst

 

pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Forum - Meritocratie versus zelfrespect, de prijs van gelijke kansen
pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Micropolitieke geletterdheid en professionele ontwikkeling bij beginnende leerkrachten
pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Cognitieve competenties van jonge kinderen en structurele en culturele gezinskenmerken, ontwikkelingen en samenhangen
pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Ironie in de filosofie van opvoeding en onderwijs
pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking - Willemien Schenkeveld, Het Kinderwetje van Van Houten. Sociale wetgeving in de negentiende eeuw.
pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking - Jantine C. Hemrica, Kind-zijn tussen opvoeding en recht.
pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking - Janneke Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders
pdf bestand  Vol. 25 nr. 2 - Boekbespreking Ina ter Avest, Kinderen en God verteld in verhalen.

 

pdf bestand  Vol. 25 nr. 1. - Forum - Frans Meijers, Samenwerking in ontwikkeling
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1. - Geestelijke gezondheid en de medicalisering van de opvoeding in Nederland, ca. 1890-1950
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1 - Naar een ecologische zorgethiek voor milieueducatie
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1 - Effecten van de feminisering van het basisonderwijs, opinies of feiten
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1 - Pragmatism and Educational Research
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1 - Bakens verzetten in het voortgezet onderwijs, 1863-1920. 
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1 - De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1 - Groepsteams in de residentiële jeugdhulpverlening
pdf bestand  Vol. 25 nr. 1 - Kinderen van de minne. Bastaarden en het vijftiende-eeuwse Vlaanderen

 

2004:

pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - Forum - Internationale adoptie
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - "Move your body. Stretch your mind!"
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - Opvoeding in en door sport?
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - Jeugdsport en morele socialisatie
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - 'We zijn vrienden in het veld'
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - Waardevormend onderwijs en burgerschap
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - Sociale competentie langs de meetlat
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - Social justice, education and identity
pdf bestand  Vol. 24 nr. 4 - Wheelbarrows full of Frogs

 

pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Forum - Yasmina
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Gedwongen ingrijpen in risicogezinnen
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Over-Leven in de pleegzorg
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Leeftijdsgebonden veranderingen in kwaliteit van gehechtheid van adolescenten aan vader en moeder
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Opvoeding, delinquente vrienden en delinquent gedrag van jongeren
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Dilemma's en keuzes, sociale ethiek in de actuele praktijk van welzijn en hulpverlening
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - The organization of attachment relationships
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Leerklimaat
pdf bestand  Vol. 24 nr. 3 - Autism

 

pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Forum - Jongens en juffen
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Opvoeding en recht in balans
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - De relatie tussen zelfwaardering en gehechtheid aan ouders bij zevenjarige kinderen
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Intergemeentelijke verhuizingen gedurende de onderwijsloopbaan en bereikt opleidingsniveau
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - De band met ouders en partner-relaties
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Artikelenserie - Stabiliteit in pesten en gepest worden
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Oude pedagogen - De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834)
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Psychiatric disorders among incarcerated male adolescents in the Netherlands
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Grenswachters van de pedagogiek
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Respect in een tijd van sociale ongelijkheid
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Handleiding LAGKO
pdf bestand  Vol. 24 nr. 2 - Discussie - Pedagogiek en mensenrechten

 

pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Forum - De toegevoegde waarde van vroeg testen
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Jongens als probleem
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Effecten van individuele attitudes en van de attitudes van de peer group op de prestaties voor wiskunde van jongens en meisjes
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Seksespecifieke studentfactoren op de pabo
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - De mythe van het 'vrouwengevaar'
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Jongens en jonge mannen na ouderlijke scheiding
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Artikelenserie - Invloed en selectieprocessen in vriendschappen en rookgedrag van adolescenten
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Dansen met olifanten
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Meester Ligthart
pdf bestand  Vol. 24 nr. 1 - Das verdrängte Erbe

 

2003:

pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Forum - Verdeling van zorg en arbeid
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Arbeidssatisfactie onder leerkrachten
pdf bestand  Vol 23. nr. 4 - Een cross-nationale studie naar de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Ouderlijke zorgen over het 'gamen' van hun kinderen
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Zelfconcept en maatschappelijke integratie
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Artikelenserie - Probleemgedrag in de adolescentie
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Artikelenserie - Een onderzoek naar het verband tussen ouderlijke afwijzing, depressie en agressie in de adolescentie
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Behandelingsstrategieën bij kinderen en adolescenten met autisme
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Investeren in je kinderen
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - De ezel en de steen
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Globale immuniteit
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - De brede school
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Harry Potter
pdf bestand  Vol. 23 nr. 4 - Register 2003

 

pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Forum - Jongenspedagogiek?
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Forum - Reactie op een recensie
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Forum - Reactie op een reactie
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Schrijfonderwijs in de praktijk
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Kinderen en kanker
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - De storm die kinderkanker heet
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Opvoeden van een kind met kanker
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Stresshantering door kinderen met kanker en hun ouders
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Goede zorg voor kinderen met kanker en hun ouders, een zorgethische beschouwing
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - 'Als je begrijpt wat ik bedoel'
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - ADHD-kinderen in ontwikkeling
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Werelden apart?
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Hoezo pedagogisch?
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Klassengesprekken
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Fastering harmonious interactions between deafblind children and their educators
pdf bestand  Vol. 23 nr. 3 - Winterijs

 

pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Forum - De 'pedagogische opdracht van de school' en de politieke oproep tot een discussie over waarden en normen 
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie in historisch perspectief
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Onder invloed van Coué
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - De opvoedbaarheid van intelligentie
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Delinquentie van adolescenten
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Relatiegestoorde kinderen
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Lust en Leering
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Van ijzeren vuist naar zachte hand?
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Cultuur en opvoeding
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Friedrich Schleiermacher, Texte zur Pädagogik
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - 'Gescheurde bedden'
pdf bestand  Vol. 23 nr. 2 - Asja's Waterbollies & andere verhalen

 

pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Forum - De loskoppeling van vraag en aanbod in de jeugdzorg
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Mentoring
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Student mentoring onder allochtone jongeren
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Mentoring in de Jeugdzorg
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - De complexiteit van mentoring in het bedrijfsleven
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Oude pedagogen - John Dewey
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - De creatie van het mondige kind
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Pedagogisch bekeken
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - In de schaduw van het geweld
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Investigating Gender
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Sturen op de tijstroom
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Ze zijn er (niet) voor gebouwd
pdf bestand  Vol. 23 nr. 1 - Met de wind mee naar de zee

 

2002:

pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Forum - De daling van kwaliteit in de Nederlands kinderopvang tussen 1995 en 2001
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Impliciete denkbeelden over de kindertijd
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Maatschappelijke participatie van ouders en de cognitieve en niet-cognitieve onderwijspositie van hun kinderen
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Piëtistische opvoedingsleer in Nederland Balans van een kwarteeuw historisch-pedagogisch onderzoek
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Adoptieouders, zwaar belaste ouders?
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Islam, islamisme en islamitisch onderwijs
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Zelfcontrole
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Alltagsrassismus
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Autonomie en welbevinden
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Burger
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Methods in Philosophy of Education
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Kees de jongen
pdf bestand  Vol. 22 nr. 4 - Register 2002

 

pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Forum - Het tweede prijswinnende essay
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Waarom kinderen hun (pleeg)ouders bij een verbod gehoorzamen of juist niet
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Mijn geheim
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Etnische verschillen in verbondenheid met ouders en gedragsautonomie
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Pedagogische participatie en de noodzaak van herinstitutionalisering
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - De sociale betekenis van straattaal
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Oude pedagogen - De 'hartepedagogiek' van de mysticus Pierre Poiret (1646-1719)
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Jeugdcriminaliteit in groepsverband
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Left back, a centruy of failed school reforms
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Mein Leben ist lernen
pdf bestand  Vol. 22 nr. 3 - Hij was mijn vriend

 

pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Forum - Het einde van de doctorandus
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Forum - Bachelor-master. Nieuwe wijn in oude zakken
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Forum - Hoe moet een wetenschappelijke opleiding binnen de backelor-master structuur worden ingericht
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Kwaliteit onder druk
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Interactie in de multiculturele klas
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Kader
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Betekenisconstructie in de wiskundeles
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Non-conformisme van leerlingen
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Leerzame tweegesprekken
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Childhood in Europe
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Derrida & Education
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - The social mind
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Hechting en therapeutische pleegzorg
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek
pdf bestand  Vol. 22 nr. 2 - Beschaving

 

pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Redactioneel - Uitslag van de essaywedstrijd
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Forum - Teveel van het goede
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Een liberaal-pedagogische visie op de bekostiging van bijzondere scholen
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Sociaal teruggetrokken gedrag in de onderbouw
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Risico- en protectieve factoren in moderne gezinnen
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Adoptie van Roemeense kinderen in Nederland
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Sociale competentie in de multiculturele samenleving
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Oude pedagogen - Jan Klootsema (1867-1926) en zijn boekerij
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - 'Word niet zoals wij!'
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Reproductie of Emancipatie
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - In zorgzaamheid en eenvoud
pdf bestand  Vol. 22 nr. 1 - Pockets voor zoon en vader

 

2001:

pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Forum - Kinderopvang
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Iemand die je gewoon als mens behandelt...
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - De pedagogiek als praktische wetenschap
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Kennisproductie in de Nederlandse Orthopedagogiek
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Het kennisbegrip van de pedagogiek
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Constructieve scepsis
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Een zoektocht naar succesfactoren op zwarte basisscholen
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Schuld en schaamte
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - 'De krekel en de mier'
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Opvoeden zonder man
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Als de toekomst wacht...
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Bij Uil thuis
pdf bestand  Vol. 21 nr. 4 - Register 2001

 

pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Forum - Voorbij de pedagogiek van de regel
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Heeft beroepskeuzevoorlichting zin?
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Verschillen tussen netwerkgezinnen en bestandsgezinnen in de pleegzorg
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Coöperatief leren in het voortgezet onderwijs
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Moet een liberale overheid bijzondere scholen bekostigen?
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - De kleur van de school
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - A history of science in the Netherlands
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Orde in vooruitgang
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Tussen school en leven
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Children in new religions
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Empathy and moral development
pdf bestand  Vol. 21 nr. 3 - Een huis vol beren

 

pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Redactioneel - De toekomst van de sociale opvoeding en vorming
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Forum - Bachelor-Master. Oude wijn in nieuwe zakken
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Kwaliteitszorg in het onderwijs
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Onderwijs en opvoeding en de terugkeer van reliegie in een postmoderne samenleving
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Orthodoxie voor beginners
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Dat ik echt kan zeggen wat ik denk,... en dat zij luisteren
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Affectieve en attitudinale veranderingen door interreligieus leren
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Oude pedagogen - Elke dag een koude douche
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Wie zal de opvoeders opvoeden
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - Concentrating the minds
pdf bestand  Vol. 21 nr. 2 - C.S. Lewis, Het betoverde land achter de kleerkast

 

pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Forum - Bij de les
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - De 'sociale kwestie' in boeken voor de Nederlandse jeugd tussen 1870 en 1920
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Niet-verhuizen beter voor de kinderen
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Integratie van pedagogische theorieën en praktijken
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Perceptie van agressief, teruggetrokken en prosociaal gedrag door jonge kinderen
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Emile en Sophie wisselen boeken uit Lectuur en meisjesopvoeding bij Rousseau
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Geschikt voor het adoptiefouderschap
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Het zelfontplooiingsregime
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Koopmanschap en burgerschap
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Mythos Humboldt
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Oude pedagogen - Vader Cats
pdf bestand  Vol. 21 nr. 1 - Engelandvaarders

 

2000:

pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Forum - Brief aan Moo
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Hechting aan ouders en welbevinden van adolescenten
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Mogelijkheden en grenzen van de participatiepedagogiek
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Grenzen aan participatie en lokale kennis
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - De markt als model
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Voorbij het onderscheid tussen experts en leken
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Lower technical education in the Netherlands 1798
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Ervaring en opvoeding
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Iedereen doet aan psychologie
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Opvoeding in Chinese gezinnen in Nederland
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Pleegzorg in balans
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Pedagogiek voor professionele opvoeders
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Learning as cultural practice
pdf bestand  Vol. 20 nr. 4 - Het vuur van de zon

 

pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Forum - Kohnstamm's ideeen deugen niet
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Over het meten van de sensitiviteit bij professionele verzorg(st)ers
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - In gesprek met film en roman
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Het effect van het Gordon Ouderprogramma
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Dieptepsychologie en opvoeding
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Vergelijkend onderzoek naar methoden voor aanvankelijk leesonderwijs
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Opvoeding in Somalische vluchtelingengezinnen in Nederland
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Op zoek naar middelbaar onderwijs
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Delinquent gedrag van Curaçaose jongeren in Nederland
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Gevaarlijke kinderen
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Organizing Work-related Learning Projects
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - The gender of sexuality
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Heropvoeding en behandeling
pdf bestand  Vol. 20 nr. 3 - Kinders, over kinderen en hun badwater

 

pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Forum - Jeugdgeweld
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Adolescentie 2000
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Individualisering en ambivalentie in het bestaan van jongeren
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Sociale competentie
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - De generatiekloof in allochtone gezinnen
pdf bestand  Vol. 20. nr. 2 - Kort op 200 beats per minute
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Meta-analyse, heterogeniteit, en de effecten van voorschoolse educatieve programma's
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Appels en peren zijn allebei fruit
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Een kwetsbaar centrum van de geest
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Om de kwaliteit van het onderwijs
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Kinderen aan het woord
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Waardenopvoeding en Onderwijsvrijheid
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - Oude pedagogen - De missie van Maria Montessori
pdf bestand  Vol. 20 nr. 2 - De schippers van de Kameleon

 

pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 Forum - Grenzen
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Risicofactoren voor kwaliteit van de opvoeding
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - De invloed van de relatie tussen ouders op de ondersteuning aan hun adolescente kinderen
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Vaders gezin, moeders verantwoordelijkheid
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Manieren van weten en redeneerpatronen
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Montessori van het voetstuk gehaald
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - De breekbaarheid van het van goede
pdf bestand  Vol. 20. nr. 1 - The Time Bind
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Cool places
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Alienation and Social Support
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Vorming door wetenschap
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Van oude en nieuwe universiteiten
pdf bestand  Vol. 20 nr. 1 - Iep