Sociologie


omslag Sociologie
               

Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen en boekbesprekingen biedt Sociologie met essays en debatten een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding.

Sociologie is sinds 2016 het eerste en enige Nederlandstalig sociaal-wetenschappelijke tijdschrift dat volledig Open Access wordt gepubliceerd, zonder auteursbijdragen. Het tijdschrift biedt tevens abonnementen aan op de papieren versie.

Het tijdschrift is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland. 

Algemene informatie over het tijdschrift treft u hier. Voor de artikelen, ga naar:

 

RECENTE JAARGANGEN                                                          OUDE JAARGANGEN
 2011-heden                                                                        2002-2010