EU@Amsterdam extra informatie


Hieronder vindt u de in EU@Amsterdam (in diverse hoofdstukken en in de bijlagen) genoemde links.

Vanuit de academische wereld krijgt deze bundel een vervolg onder de titel EU@Amsterdam. Kijk voor het programma op de websites van ACCESS Europe (http://www.accesseurope.org/) en van Pakhuis de Zwijger (https://dezwijger.nl/programmareeks/eu-amsterdam)

 

Hoofdstuk 2

Over de auteurs: http://www.jwduyvendak.nl/ en http://www.fennekewekker.nl/

De auteurs hebben een essay geschreven dat te vinden is op http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/37/45/Essay_Thuis_in_de_openbare_ruimte-1424180382.pdf

 

Hoofdstuk 7

Het stuk ‘De nieuwe taalgrenzen: meertaligheid in Nederland’ is te vinden op http://www.adviesorgaan-rmo.nl/Publicaties/Adviezen/Nationaal_belang_in_meervoud_juli_2014

De website van het MIME project is www.mime-project.org

 

Hoofdstuk 10

Het document Celebrate the City. Agenda Stad: samen werken aan de stad van de toekomst is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/05/01/celebrate-the-city

 

Hoofdstuk 11

Voor de geschiedenis van ballingen in Amsterdam zie http://amsterdam-in-exile.nl/

Voor Resobowo’s verhaal in het bijzonder zie http://amsterdam-in-exile.nl/basuki-resobowo-schrijver/

Websites van de groep ‘Wij Zijn Hier’ zijn http://wijzijnhierorg en http://vluchtverhalen.nl/

 

Hoofdstuk 12

De tekst ‘Everyone’is a “winner”: Problematising the discourse of regional competitiveness’ is te vinden op http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbh063

 

Hoofdstuk 15

Over de auteurs: www.janrath.com en http://popupcity.net (blog Wietze Gelmers)

 

Hoofdstuk 16

De tekst van Stad in balans.is te vinden op https://www.amsterdam.nl/publish/pages/713664/stad_in_balans.pdf

 

Hoofdstuk 19

Voor Marco Bontjes stuk ‘Leipzig: back to growth, but not for everyone’ zie http://theprotocity.com/leipzig-back-growth-everyone/

Van dezelfde auteur verscheen ‘The responsible capital: Amsterdam’s hinterland’, zie daarvoor: http://theprotocity.com/the-responsible-capital-amsterdams-hinterland/

Het persbericht van de gemeente Amsterdam over de samenwerking tussen Delfzijl, Sluis, Heerlen en Amsterdam is te lezen op http://www.amsterdam.nl/nieuwsarchief/persberichten/persberichten-2014/januari/samenwerking/

Jurgen Hoogendoorns tekst ‘Nederland is klein, vier het groots’ is te vinden op http://ruimtevolk.nl/2014/03/12/nederland-is-klein-vier-het-groots

De URMA projectwebsite is http://www.urma-project.eu/

 

Hoofdstuk 22

Voor het Smart Citizensproject zie http://futureeverything.org/wp-content/uploads/2014/03/smartcitizens1.pdf

Het Amsterdam Smart Citizens Lab heeft een eigen site: http://waag.org/nl/project/amsterdam-smart-citizens-lab

Onderzoek van Waag Society is hier te vinden: http://waag.org/nl/labs/onderzoek

 

Hoofdstuk 23

Simon Kupers artikel ‘The rise of the global capital’ is hier te lezen: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/87fef186-e6c6-11e3-9a20-00144feabdc0.html#axzz35PCfw0dK

 

Hoofdstuk 25

Voor de broedplaatsenkaart van de gemeente Amsterdam zie https://www.amsterdam.nl/kunstencultuur/werkplekken/broedplaatsen/broedplaatsenkaart/

De Website van Urban Resort is http://www.urbanresort.nl/home

Urban Resort heeft een video Creatief hergebruik van leegstaande gebouwen gemaakt, zie https://www.youtube.com/watch?v=-NHHAkbNkVM&feature=youtu.be

 

Hoofdstuk 27

Het artikel van Musterd en Nijman (‘Economische vitaliteit en sociale duurzaamheid: Bestuurlijke uitdagingen voor de stad’) is hier te lezen: http://agendastad.nl/wp-content/uploads/2015/06/Digitale-bundel-Goed-openbaar-bestuur-in-stad-en-stedelijke-regio.pdf

Evelien Tonkens’ afscheidsrede ‘Vijf misvattingen over de participatiesamenleving’ is te vinden onder http://www.actiefburgerschap.nl/wp-content/uploads/2014/04/Afscheidsrede-16april14.pdf

 

Hoofdstuk 29

Meer over het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht staat onder: https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/aanpak-gewicht/beleidsinformatie/

Meer over het Sarphati Amsterdam, Research for Healthy Living is te vinden onder http://www.sarphati.amsterdam

Voor meer informatie over Voedselwijs zie http://www.anmec.nl/voedselwijs

 

Hoofdstuk 30

Luca Bertolini’s oratie De planologie van mobiliteit is te raadplegen via

http://dare.uva.nl/document/2/79510

Op https://twitter.com/fietsprofessor kunt u het fietsonderzoek volgen.

 

Hoofdstuk 31

De hoofdstukken 1 en 15 uit East Meets West: New Perspectives on Socio-economic Segregation in European Capital Cities zijn vrij toegankelijk op http://www.tandfebooks.com/userimages/ContentEditor/1440163924152/9781317637486_Chapter_1.pdf

respectievelijk

http://www.tandfebooks.com/userimages/ContentEditor/1440164093943/9781317637486_Chapter_15.pdf

 

Hoofdstuk 32

De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van gemeente Amsterdam heeft ‘De Staat van de Stad’ gepubliceerd, zie http://www.ois.amsterdam.nl/themas/de-staat-van-de-stad-amsterdam-viii

Planbureau voor de Leefomgeving schreef De stad verbeeld, zie http://www.pbl.nl/publicaties/de-stad-verbeeld

Tijdschrift S+RO (Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling) publiceerde De stad van Straks, zie http://www.sronet.nl/2015_3

 

Hoofdstuk 34

Het jaarbericht 2015 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties staat hier: http://www.afwc.nl/publicaties/jaarbericht-afwc-2015/

Voor informatie over De Vernieuwde Stad en met name ‘Corporaties en de stad: zes reflecties’ zie

http://www.devernieuwdestad.nl/fileadmin/user_upload/3_Investeren_Stedelijke_Vernieuwing/DVS-Corporaties_en_de_stad-webversie.pdf

 

Hoofdstuk 35

De website van DE Raamplaan is http://deramplaan.nl/

 

Hoofdstuk 36

Informatie over urbo kune staat onder http://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2015/urbo-kune/ en (mits u bent ingelogd op de site) https://www.facebook.com/urbokune

 

Hoofdstuk 38

Over de auteur: www.patriciapisters.com

 

Hoofdstuk 39

Saskia Sassens artikel An Emergent Urban Geopolitics staat op http://www.saskiasassen.com/pdfs/london/an-emergent-urban-geopolitics.Pdf

 

Hoofdstuk 40

Voor de G7 conferentie van 2015 in slot Elmau zie http://www.merkur.de/politik/g7-gipfel-2015-auf-schloss-elmau-alle-infos-zum-trefffen-indeutschland-4022093.html

 

Hoofdstuk 49

Een beleidsstuk over steden van de Europese Unie is Cities of Tomorrow: Challenges, Visions,Ways forward. Zie daarvoor http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

Een samenvatting in het Nederlands staat hier: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_summary_nl.pdf

 

Bijlage 1

Nederlandse regering over het Nederlandse voorzitterschap

De kamerbrief en de brief van minister Koenders (BZ) aan de Tweede Kamer over de inhoudelijke voorbereidingen van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie zijn hier te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/inhoud/nederland-voorzitter-van-eu-in-2016

Het Dossier Parlementaire Monitor (anp/pdc) ‘Nederlands voorzitterschap 2016’ is (mits u bent ingelogd op de site) te lezen op http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij 5epmj1ey0/vjr0fffijjxgwy3

De site Europa Nu biedt informatie over het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de 1e helft van 2016. http://www.europa-nu.nl/id/vjdepap9lbl1/nederlands_voorzitterschap_europese_unie

 

Gemeente Amsterdam

Op de Europa-webpagina van de gemeente Amsterdam zijn Europastrategie Amsterdam smart global hub en Europa en Amsterdam: Op weg naar een smart global hub (I amsterdam) te downloaden: https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/economie/economie/doet-economie/amsterdam-europa/europastrategie/

De teksten Eeuwenlange relatie tussen Amsterdam en Europa (I amsterdam) en

Amsterdam and Europe: Historical ties (I amsterdam) staan op https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/economie/economie/doet-economie/amsterdam-europa/

 

Algemene website van de gemeente over het voorzitterschap

Algemeen: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/europees/

Voor de tekst Welkom in Amsterdam: Open city, innovative minds; werkbezoeken tijdens het EU-voorzitterschap 2016 ziehttps://www.amsterdam.nl/publish/pages/723030/brochure_werkbezoeken.pdf

De website van Pakhuis de Zwijger is https://dezwijger.nl/

De website van New Europe is https://citiesintransition.eu/

Het programma van de culturele intendant tijdens het voorzitterschap (eu2016 Arts & design program: Imagine our future) staat hier: https://admin.dezwijger.nl/wp-content/uploads/2015/04/online_handout_klein.pdf

De Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven met als doel groei in de metropoolregio Amsterdam, zie http://www.amsterdameconomicboard.com/thema/europa

 

Bijlage 2

Europese Commissie

Hieronder worden enkele rapporten van de Commissie genoemd: Voor Cities of Tomorrow, Challenges, visions,ways forward. External experts’ report zie. http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

Voor de Nederlandse samenvatting zie http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_summary_nl.pdf

Voor het rapport Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comite en het Comite van de Regio’s: de stedelijke dimensie van het Europees beleid – Hoofdkenmerken van een Europees Stedelijke Agenda ziehttp://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/NL/1-2014-490-NL-F1-1.Pdf

Voor het rapport Results of the Public Consultation on the Key Features of an EU Urban Agenda (SWD (2015) 109 final/2) zie http://agendastad.nl/wp-content/uploads/2015/06/Rapport-EC-consultatie.pdf

 

Raad van Ministers

De verklaring Informal meeting of the EU ministers responsible for territorial cohesion and urban matters. Declaration of Ministers towards the EU Urban Agenda (in het boek staat per abuis ‘(…) EU Stedelijke Agenda’) staat op https://eu2015.lv/images/news/2015_06_10_EUurbanDeclaration.pdf

 

Europees Parlement

Voor het Verslag over de stedelijke dimensie van EU-beleid van de Commissie Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement zie http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0218+0+DOC+PDF+V0//NL

 

Comite van de Regio’s

Voor het advies Naar een integrale benadering van de steden in de Europese Unie zie https://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-v%5cdossiers%5ccoterv-046%5cNL%5cCOR-2013-06902-00-00-AC-TRA_NL.doc&docid=3001029

 

Sociaal en Economisch Comite

Voor het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comite over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comite en het Comite van de Regio’s – De stedelijke dimensie van het Europees beleid – Hoofdkenmerken van een Europese Stedelijke Agenda zie http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.32893

 

Overige EU-informatie

De Weense declaratie van april 2015 van burgemeesters van Europese hoofdsteden ‘A strong voice in Europe’ staat onder https://www.wien.gv.at/english/politics/international/vienna-declaration.html

Het rapport ‘Eurocities 2014: Eurocities Strategic Framework 2014-2020 Towards an EU Stedelijke Agenda for cities’ is (mits u bent ingelogd op de site) te vinden onder: http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-strategicframework-2014-2020-towards-an-EU-urban-agenda-forcities-WSPO-9T2CS9

Het Council of European Municipalities and Regions heeft ‘CEMR First Contribution to an EU Urban Agenda’ opgeleverd (in het boek staat per abuis ‘(…) EU Stedelijke Agenda’), zie http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_First_Contribution_to_an_EU_Urban_Agenda_EN.pdf

De website van Het European Urban Knowledge Network (EUKN) is http://www.eukn.eu/

 

Nederland

Brief van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nr. 1918

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-1918.html

Brief inzet Nederlands EU-voorzitterschap voor Europese Agenda Stad d.d. 26 juni 2015

http://agendastad.nl/wp-content/uploads/2015/06/kamerbrief-over-inzet-eu-voorzitterschap-voor-europese-agenda-stad.pdf

EU Urban Agenda: Roadmap from Riga to Amsterdam (in het boek staat per abuis ‘EU Stedelijke Agenda (…)’) http://agendastad.nl/wp-content/uploads/2015/06/Roadmap_UA_26052015.pdf

http://agendastad.nl/europese-agenda-stad-publicaties/

Ter vergelijking zijn hier enkele belangrijke documenten van het Nederlandse beleid over en met steden:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/01/09/agenda-stad-factsheet

(agenda-stad-samenwerken-aan-de-toekomst-van-stedelijknederland-jan-2015.pdf)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/05/01/celebrate-the-city (as-positionpaper-celebrate-the-city.pdf)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/26/kamerbrief-over-voortgang-agenda-stad (kamerbrief-over-voortgang-agendastad.pdf)

De website van Agenda Stad is http://agendastad.nl/

Voor de werkconferentie van Agenda Stad die op 15 april 2015 werd gehouden zie http://agendastad.nl/werkconferentie/

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft informatie over Agenda Stad, zie http://www.vngmagazine.nl/nieuws/19013/agenda-stad-gaat-internationaal

Europa Decentraal is een kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi)overheidsorganisaties, zie https://www.europadecentraal.nl/

Platform 31 biedt kennis voor stad en regio op http://www.platform31.nl/